Kaikki tuotteet

Rekisteriseloste - Sanoma-tili

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sanoma Media Finland Oy

Y-tunnus: 1515901-4

Postiosoite: PL 30, 00089 Sanoma

Sähköposti: rekisterivastaava.sanomatili@sanoma.com

Huomaathan, että tämän sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain rekisteriin liittyviä asioita. Kaikkiin muihin asioihin, kuten tilauksiin, niiden päättymiseen ja laskutukseen, liittyvät yhteystiedot löydät täältä >>

2. Rekisterin nimi

Sanoma Media Finland Oy:n / Sanoma-tilin asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • kirjautuminen Sanoma-tiliä käyttäviin sisältöpalveluihin,
 • asiakkaan tunnistaminen Sanoman eri mediapalveluissa,
 • itsepalvelusivuston toteuttaminen,
 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen,
 • tuotteiden ja palveluiden personointi,
 • käyttäjäkokemuksen parantaminen ja tuotekehitys,
 • suoramarkkinointi,
 • asiakkaan profilointi ja segmentointi,
 • markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentaminen,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset, sekä
 • muut vastaavat tarkoitukset, jotka eivät ole yhteensopimattomia yllä mainittujen kanssa

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Sanoma-konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä saadut tiedot:

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Havainnoidut palveluiden käyttöä koskevat tiedot:

 • Sanoma-tiliä käyttäviin sisältöpalveluihin liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot,
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla Sanoma-tiliä käyttävistä sisältöpalveluista kerätyt tiedot, kuten käyttäjän selailema sivu sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä sekä
 • sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, puhelimitse, palautuskortilla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Sanoma-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä,
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Sanoman palvelujen käyttäjillä on oikeus:

 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. *)
 • Pyytää tietojen oikaisua, rajoitusta ja poistoa. *)
 • Oikeus olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksen teon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia.
 • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, sekä saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.
 • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.
 • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta: http://www.tietosuoja.fi/fi/.

*) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

Löydät yhteystiedot täältä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


< Siirry Oma Sanoma -asiakastuen etusivulle

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.