Oma Sanoma

Helsingin Sanomat – kuluttajailmoitusehdot

Näitä ilmoitusehtoja sovelletaan silloin, kun kuluttajailmoittaja (jäljempänä Ilmoittaja) ostaa perheilmoituksen tai muun kuluttajailmoituksen (jäljempänä Ilmoitus) Helsingin Sanomat -sanomalehdestä. Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä Sanoma), y-tunnus: 1515901-4, PL 30, 00089 Sanoma, kustantaa Helsingin Sanomia.

 1. Maksuehdot ja Ilmoittajan maksuvelvollisuus
 2. Ilmoitusta koskevan laskun voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai Netpostiin lähetettävänä sähköisenä laskuna. Verkossa tehty ostos on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, OP-Pohjola, Aktia, S-Pankki, Tapiola, Ålandsbanken, Visa ja Mastercard.

  Ilmoittajan tulee maksaa ilmoituksensa eräpäivään mennessä.

  Viivästyneestä maksusta Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullisen huomautusmaksun, jonka suuruus on tällä hetkellä 5 euroa. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Helsingin Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

  Sanoma voi edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakaskohtaiset neuvottelut käydään ennen ilmoitusten julkaisua.

  Maksuaika kuluttajille on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä.

 3. Laskuhuomautukset ja -reklamaatiot
 4. Ilmoituslaskuja koskevat huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluttua laskun päiväyksestä Media-asiakaspalveluun.

 5. Ilmoitushinnat
 6. Ilmoituksen hinta riippuu Ilmoittajan valinnoista, kuten ilmoituspäivästä ja Ilmoituksen koosta. Ilmoitusten hinnat selviävät hinnastosta (pdf).

  Laista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia.

 7. Arvonlisävero
 8. Kuluttajailmoitushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

 9. Ilmoitusten julkaiseminen ja Ilmoituksia koskevat reklamaatiot
 10. Ilmoitus varataan varausaikataulun mukaisesti. Katso Ilmoitusten varausaikataulut.

  Perhe-, asunto-, auto- ja veneilmoitukset suunnitellaan, tehdään, varataan ja maksetaan verkossa. Muiden ilmoitusten varauksista lisätiedot Media-asiakaspalveluun.

  Kaikki hyväksytyt Ilmoitukset pyritään julkaisemaan varattuna päivänä. Mikäli Ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa Ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

  Sanoman vastuu Ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu Ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Sanoma ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta Ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä Ilmoituksen mainosarvoa.

  Sanoma ei vastaa Ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu Sanomalle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta Ilmoituksesta tai virheestä, joka käy selville Ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.

 11. Mainontaa koskeva lainsäädäntö, normisto ja säännöstö
 12. Ilmoittaja vastaa Ilmoituksen sisällön asianmukaisuudesta sekä Ilmoituksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sanoma noudattaa ja soveltaa käyttöön Mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä, alaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisen suosituksia. Näistä ohjeista Helsingin Sanomat on laatinut esimerkinomaiset julkaisusäännöt

 13. Etämyynti
 14. Ilmoittajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä Sanoman asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Ilmoituksen viimeisen varausajankohdan jälkeen. Varausaikataulut selviävät osoitteesta www.hs.fi/ilmoita. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta (pdf)., mutta sen käyttö ei ole pakollista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

 15. Tietosuoja
 16. Helsingin Sanomat käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  Sanoma Media Finland Oy:n/Helsingin Sanomien asiakasrekisteri

  Tietosuojalauseke

  Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanomien väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

 17. Reklamaatiot
 18. Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

  Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

 19. Erimielisyyksien ratkaisu
 20. Sanoman ja ILmoittajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

  Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Sanoma Media Finland Oy:n kuluttajailmoitusehdot 15.09.2016


< Siirry edelliselle sivulle

< Siirry asiakastuen etusivulle

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.