Kaikki tuotteet
Takaisin

Helsingin Sanomat tilausehdot

Helsingin Sanomien tilausehdot (alla)

HS Kirjaston tilausehdot>>

HS Digi ja Aikakauslehdet>>

HS Kuukausiliitteen tilausehdot>>

HS Teeman tilausehdot>>

HS Viikon tilausehdot>>

Rekisteriseloste>>

Käyttöehdot>>

Helsingin Sanomien tilausehdot

Sanoma Media Finland Oy:n (Sanoma Media Finland Oy, y-tunnus: 1515901-4, PL 30, 00089 Sanoma, käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, jäljempänä Helsingin Sanomat) kustantama Helsingin Sanomat -sanomalehti (jäljempänä HS) koostuu HS-kantalehdestä sekä tilausmuodon ja jakelualueen mukaan vaihtelevista liitteistä (HS-liitteet). Lisäksi HS voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja HS:sta ja siihen kulloinkin kuuluvista HS-liitteistä saa Helsingin Sanomien asiakaspalvelusta. HS-kantalehti ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. HS-ilmestymispäivät.

HS:lla tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä HS-kantalehteä eri tilausmuotoineen että HS-liitteitä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin HS-tilauksiin.

Tilausmuodot

HS-tilauksen voi tehdä jatkuvana tai määräaikaisena. Jatkuva tilaus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tiedotamme asiakasta sopimuskauden päättymisestä.

HS on mahdollista tilata painettuna lehtenä viikon jokaiselle päivälle (7-päiväinen tilaus), arkipäiville (maanantai–perjantai -tilaus), viikonlopuksi (perjantai-sunnuntai- tai lauantai–sunnuntai -tilaus) tai yhdeksi päiväksi (sunnuntaitilaus). Painetun lehden tilaukseen sisältyy (ma-pe tilausta lukuun ottamatta) painettu Kuukausiliite kerran kuussa.

HS on mahdollista tilata digitaalisena palveluna, HS Digi - ja HS Mini -tuotteina.

Helsingin Sanomien digipalvelun tuotteet

HS Mini HS Digi
Lukuoikeus uusimpiin (3 kk ajalta) artikkeleihin ja timanttiartikkeleihin sovelluksella ja selaimella x x
HS, Päivän lehti, Kuukausiliite, HS Viikko ja kaikki näköislehdet x
Mobiili- ja tablettisovellusten rajaton käyttö x
Rajaton lukuoikeus artikkeleihin (HS.fi ja arkisto) x
Rajaton lukuoikeus timanttiartikkeleihin x
Arkiston rajaton käyttö (HS artikkelit vuodesta 1990 ja näköislehdet vuodesta 2013) x
HS Kirjaston viikon kirja x

Jatkuva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta; 1 kuukauden laskutusjakso on mahdollinen vain suoramaksun tai jatkuvan korttiveloituksen valinneilla tilaajilla). Uusi jatkuva tilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa laskutusjaksoa.

Joustotilaus on jatkuva tilaus, jossa lehti voidaan viikonloppuna (la-su) toimittaa eri osoitteeseen kuin arkena (ma-pe). Joustotilauksen voi vaihtaa normaaliksi jatkuvaksi tilaukseksi maksetun laskutusjakson lopussa.

Opiskelijatilaus Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta jatkuvasta normaalihintaisesta tilauksesta. Tutustu tilausvaihtoehtoihin täältä. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilauslomakkeeseen oppilaitoksen nimi ja opiskelijakortin numero tai www-tilauksissa täyttämällä vastaavat tietokentät. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijatilauksen maksimipituus on kuusi (6) vuotta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan jatkuvan tilauksen ehtoja.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan / maksetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun. Tutustumistilaukset ja matkapuhelinlaskulla maksetut määräaikaiset tilaukset ovat voimassa määräajan, ja niihin sovelletaan määräaikaisen tilauksen ehtoja. Tilaaja ei voi kuitenkaan pidentää määräaikaisen tutustumistilauksen tai matkapuhelinlaskulla maksetun määräaikaisen tilauksen pituutta.

Rinnakkaistilaus on määräaikainen etuhintainen lisätilaus jatkuvan jokapäiväisen HS:n tilaajalle. Minimitilausaika rinnakkaistilaukselle on yksi (1) kuukausi (30 päivää) ja maksimiaika neljä (4) kuukautta (120 päivää) vuodessa. Rinnakkaistilaus edellyttää voimassa ja jakelussa olevaa jatkuvaa HS:n 7-päiväistä tilausta. Lisätilaus laskutetaan tilausjakson alussa. Tilauksen voi tehdä vain kotimaan osoitteeseen.

Helsingin Sanomien digitaalisten palvelujen tilauksissa (HS Digi ja HS Mini) sekä yhdistelmätilauksissa (painettu lehti + HS Digi) sovelletaan digitaalisten palveluiden osalta myös erillisiä käyttöehtoja. HS Mini- ja HS Digi -palveluja voi käyttää internet- tai mobiiliselaimella osoitteessa www.hs.fi. Lisäksi HS Digi -tilaukseen kuuluu rajaton Helsingin Sanomien mobiili- ja tablettisovellusten käyttöoikeus.

Helsingin Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Tilausten alkamisaika

HS-tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 16 ja viikonloppuna ennen klo 12 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä. Helsingin Sanomien verkkopalvelun tilaus alkaa vuorokauden sisällä tilaushetkestä.

Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

HS-tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna, Netpostiin lähetettävänä sähköisenä laskuna tai sähköpostilaskuna. Verkossa tehty määräaikainen tilaus ja jatkuvan tilauksen ensimmäinen jakso on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Handelsbanken, Ålandsbanken, Danske Bank, S-Pankki, Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki. Verkossa tehty HS Mini- tilaus voidaan veloittaa korttimaksuna, jatkuva HS Digi –tilaus myös MobilePay maksuna ja mobiilimaksuna. Mobiilimaksu tarkoittaa maksua asiakkaan puhelinlaskulla. Toistaiseksi mobiilimaksulla maksaminen on mahdollista vain Elisan ja Saunalahden asiakkaille. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta.

HS-tilauksen tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään tilaajan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mobile Pay -veloitus näkyy asiakkaan Mobile Pay -sovelluksessa viikon ennen jakson uudistumista ja veloitetaan uuden jakson alussa. Mobiilimaksulla maksaessa veloitukset tapahtuvat operaattorin ja tilaajan välisen sopimuksen mukaisesti. Helsingin Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan 1.1.2019 alkaen 2,90 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv). Laskutustapalisää ei hyvitetä.

Viivästyneestä maksusta Helsingin Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Helsingin Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Tilaajan jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää HS-tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta Helsingin Sanomien asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 16 ja viikonloppuna ennen klo 12 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä.

Lyhimmillään tilapäinen jakelunkeskeytys tai osoitteenmuutos voi kestää seuraavasti:

Tilausmuoto Jatkuva tilaus Määräaikainen tilaus
jokapäiväinen tilaus 3 pv 7 pv
ma-pe tilaus 5 pv 5 pv
ma-la tilaus 6 pv 6 pv
pe-su tilaus 3 pv 3 pv
to-su tilaus 4 pv 4 pv
la-su tilaus 2 pv 2 pv
su tilaus 1 pv 1 pv
joustotilaus 2 pv -

Jatkuvan tilauksen tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla, josta vähennetään seitsemän (7) kalenteripäivän omavastuuaika. Määräaikaisten tilausten tilapäisiä jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Tilapäisen jakelunmuutoksen maksimiaika on kuusi (6) kuukautta. Jakelunkeskeytyksissä tilaus lähtee tämän jälkeen automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia voidaan keskeyttää enintään yhdellä (1) kuukaudella. Helsingin Sanomien digitaalista tilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksensa laskutusjaksoa edellä mainittua myöhemmin, veloitetaan laskutusjakson muutoksesta kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevä käsittelymaksu.

Toistuvassa korttimaksamisessa veloitus tehdään tilaajan kortilta kerran kuukaudessa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa.

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun muuten kuin tutustumistilauksen ja matkapuhelinlaskulla maksetun määräaikaisen tilauksen osalta.

Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Helsingin Sanomat palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Helsingin Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai korttitiedot. Matkapuhelinlaskulla maksetun tilauksen rahanpalautuksesta vastaa operaattori.

Mikäli tilaaja haluaa päättää jatkuvan tilauksensa edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattamatta, lehden tilaus päättyy kolmen (3) päivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Näissä tapauksissa tilaajalta veloitetaan käsittelymaksu 5 euroa sekä normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehden tai käyttää Helsingin Sanomien verkkopalvelua. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin. Matkapuhelinlaskulla maksettua määräaikaista tilausta ei voi muuttaa jatkuvaksi.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös osoitteessa Helsingin Sanomien asiakastuki-sivustolla. Helsingin Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja ja –hintoja sekä käyttöehtoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan HS:ssa, Helsingin Sanomien verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti (esim. laskun yhteydessä tai sähköpostitse) ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV 10%).

Vastuu Helsingin Sanomien toimittamisesta ja painojäljestä

Helsingin Sanomat pyritään pääkaupunkiseudun tai Uudenmaan alueella jakamaan ilmestymispäivinä arkisin klo 6.30, lauantaisin klo 7.00 ja pyhäpäivinä klo 7.30 mennessä. Jakelun alueellinen palvelutaso (ml. alueelliset liitteet) ei välttämättä noudata kunta- tai postinumerorajoja. HS ei ilmesty kaikkien juhlapyhien yhteydessä. Katso ilmestymispäivät täältä>>. Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli päivän lehti jää Helsingin Sanomista johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun. Helsingin Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai Helsingin Sanomien päätöksestä sen hyvittämiseen tilausjaksoa pidentämällä. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan tilaajan osoitteeseen tai noutopisteeseen mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Helsingin Sanomat pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Helsingin Sanomilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Helsingin Sanomat edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Mikäli Helsingin Sanomien liitteet jäävät kokonaan toimittamatta ja tilaaja viivytyksettä reklamoi asiasta HS:n asiakaspalveluun, Helsingin Sanomat toimittaa toimittamatta jääneen HS-liitteen tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Helsingin Sanomilla ei ole HS-liitteiden toimittamatta jäämisestä muuta tai laajempaa vastuuta eikä HS-liitteiden toimittamatta jääminen oikeuta esimerkiksi tilausajan pidennykseen.

Helsingin Sanomat toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Helsingin Sanomat ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Helsingin Sanomissa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Helsingin Sanomat ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Helsingin Sanomien verkkopalvelun osalta sovelletaan verkkopalvelun käyttöehtoja.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta (pdf), mutta sen käyttö ei ole pakollista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tietosuoja

Helsingin Sanomat käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sanoma Media Finland Oy:n / Helsingin Sanomien asiakasrekisteri>>

Tietosuojalauseke

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Helsingin Sanomien väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Jos virhetilanne koskee Elisan ja Saunalahden matkapuhelinlaskulla maksettua tilausta, tilaaja voi sisältöasioissa olla yhteydessä asiakaspalveluun ja maksuasioissa Elisan ja Saunalahden asiakaspalveluun asiakastuki.elisa.fi tai asiakastuki.saunalahti.fi.

Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Yhteystiedot:

Helsingin Sanomat, Asiakaspalvelu, PL 10, 00089 SANOMA, käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

HELSINGIN SANOMIEN TILAUSEHDOT 1.7.2019

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.