Kaikki tuotteet
Takaisin

Helsingin Sanomat

Palvelukohtainen tietosuojakuvaus

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 • Rekisterinpitäjä: Helsingin Sanomat / Sanoma Media Finland Oy
 • Tämä palvelukohtainen tietosuojakuvaus koskee Helsingin Sanomien verkkopalveluja ja sovelluksia ("Palvelu")
 • Sanoma Media Finlandin koko tietosuojalauseke on luettavissa täältä. Tässä kuvauksessa kerromme Palvelun niistä ominaisuuksista, joita ei tarkasti kuvata tietosuojalausekkeessa.

2. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalausekkeen kuvausten lisäksi seuraavasti:

Henkilötietojen käsittely toimituksellisessa kontekstissa:

 • Tietosuoja-asetus pätee vain rajoitetusti kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisia tarkoituksia, ml. esimerkiksi datajournalismin tarkoituksia, varten. Journalistit saavat käsitellä tietoja vapaammin kuin muut rekisterinpitäjät.
 • HS, Vaalikone ja Verokone käsittelevät henkilötietoja toimituksellisiin tarkoituksiin
  • tehdessään haastatteluja ja juttuja, ja julkaistessaan juttuja, joissa mainitaan henkilöitä nimeltä, sekä ottaessaan ja julkaistessaan kuvia juttujen yhteydessä;
  • kun lukijat kommentoivat HS:n artikkeleita; sekä
  • kun lukijat osallistuvat Palvelun osana oleviin kyselyihin, testeihin, laskureihin ja muihin interaktiivisiin toteutuksiin tai tuottavat muutoin sisältöä Palveluun.
 • Emme käytä toimituksellisen sisällön teossa asiakastietojamme. Toimituksellisen sisällön tekemiseen käytettyjä tietoja ei myöskään käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sisällön tekemiseen. Kyselyiden, testien laskureiden ja muiden interaktiivisten toteutusten tietoja ei myöskään tallenneta eikä yhdistetä henkilökohtaisesti tunnistettavaan henkilöön, ellei käyttäjää nimenomaisesti pyydetä osallistumaan nimellään, jolloin nimen antaminen on vapaaehtoista.
 • Toimituksellisen poikkeuksen mukaan rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia. Täten esimerkiksi tietosuojalausekkeessa mainitut oikeudet poistaa tiedot tai saada niistä kopio eivät sovellu, kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisia tarkoituksia varten. Näin varmistetaan, ettei tiedotusvälineiden toimintaa ja sananvapautta perusteetta rajoiteta.
 • Artikkelikommentoinnin ohjeet löytyvät täältä.
 • Vastatessaan Vaalikoneeseen, ehdokkaat hyväksyvät Vaalikoneen ehdot, joissa todetaan, että vastauksia ei poisteta jälkikäteen.

Henkilötietojen käsittely HS-sovelluksessa:

 • HS sovellus lähettää meille sovelluksen käyttötietojen yhteydessä yksilöivän tunnisteen sekä luo laiteleiman, joka sisältää muun muassa laitteen teknisiä tietoja, selaimen tiedot ja sovelluksen versiotiedon.
 • Laiteleimaa käytetään, jotta voimme konvertoida selainkäyttäjiä sovelluskäyttäjiksi. Laiteleiman voi poistaa sovelluksen asetuksissa estämällä mainonnan kohdennuksen. Tämä poistaa samalla laiteleiman. Vaihtoehtoisesti laiteleiman voi poistaa estämällä mainonnan kohdentamisen käyttöjärjestelmän asetuksissa.
Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.