Oma Sanoma

HS asiakastuki – Avoinna aina

Sanoma Media Finland Oy /Helsingin Sanomat: asiakasrekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Nimi: Sanoma Media Finland Oy /Helsingin Sanomat

  Y-tunnus: 1515901-4

  Postiosoite: PL 80, 00089 Sanoma

 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
 4. Nimi: Satu Matsinen

  Postiosoite: PL 80, 00089 Sanoma

  Sähköposti: rekisterivastaava.hs@sanoma.fi

  Huomaathan, että tämän sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain rekisteriin liittyviä asioita. Kaikki muut asiat, kuten tilauksiin, niiden päättymiseen ja laskutukseen, liittyvät asiat voit hoitaa Oma Sanomassa tai puh. 0203 31000 (puhelun hinta 8,8 snt/min).

 5. Rekisterin nimi
 6. Sanoma Media Finland Oy:n / Helsingin Sanomien asiakasrekisteri

 7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 8. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
  • palvelun toteuttaminen,
  • asiakastapahtumien varmentaminen,
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
  • markkinointi,
  • analysointi ja tilastointi,
  • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

  Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Sanoma-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
  • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • mahdolliset luvat ja suostumukset,
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
  • Sanoma-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekis-tereistä
  • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
  • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 13. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 14. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

  • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
  • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
  • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 15. Rekisteröidyn oikeudet
 16. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

  Kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 0203 31000 (puhelun hinta 8,8 snt/min) tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 17. Rekisterin suojauksen periaatteet
 18. Manuaalinen aineisto

  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

  Sähköisesti tallennetut tiedot

  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokan-toihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

  Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


< Siirry edelliselle sivulle

< Siirry asiakastuen etusivulle

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.