Kaikki tuotteet
Takaisin

HS Viikon tilausehdot

Sanoma Media Finland Oy:n (Sanoma Media Finland Oy, y-tunnus: 1515901-4, PL 30, 00089 Sanoma, käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, jäljempänä Helsingin Sanomat) kustantama HS Viikko on pääsääntöisesti kerran viikossa ilmestyvä lehti,joka on itsenäisenä tuotteena tilattavissa Suomen alueelle. Tarkemmat tiedot ilmestymispäivistä on saatavissa Helsingin Sanomien asiakaspalvelusta. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin HS Viikon sisältäviin tilauksiin.

Tilausmuodot

Nämä tilausehdot koskevat HS Viikon erillistä tilausta tai yhdessä näissä tilausehdoissa mainittujen yhdistelmien kanssa (yhdistelmätilaus).

HS Viikko on mahdollista tilata erillisenä tilauksena (kun asiakkaalla voimassa olevat Helsingin Sanomien tilaus) tai yhdistelmätilauksena (HS Viikko, painettu Kuukausiliite ja HS Digi).

HS Viikon jatkuvat tilaukset koskevat vain kotimaan tilauksia ja ovat voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Tilaaja voi irtisanoa tilauksen milloin tahansa, jolloin tilaus päättyy kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Laskutus käynnistyy siitä hetkestä, kun uusi tilaus alkaa. Seuraavat tilausjaksot laskutetaan 2 viikkoa ennen tilausjakson alkamista tilaajan valitseman maksuvälin 12, 6, 4 tai 3 kk mukaan.

Yhdistelmätilauksessa (HS Viikko, painettu Kuukausiliite ja HS Digi) sovelletaan HS Digi-tilauksen osalta myös verkkopalvelun käyttöehtoja.

HS Digi -palvelua voi käyttää internet- tai mobiiliselaimella osoitteessa www.hs.fi. Lisäksi HS Digi -tilaukseen kuuluu rajaton Helsingin Sanomien mobiili- ja tablettisovellusten käyttöoikeus.

Helsingin Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Opiskelijatilaus

Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta jatkuvasta tilauksesta. Tutustu tilausvaihtoehtoihin täältä.

Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilauslomakkeeseen oppilaitoksen nimi ja opiskelijakortin numero tai www-tilauksissa täyttämällä vastaavat tietokentät. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijatilauksen maksimipituus on kuusi (6) vuotta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan jatkuvan tilauksen ehtoja.

Tilausten alkamisaika

HS Viikon tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta ilmestyvästä numerosta. Yhdistelmätilaus alkaa ja siihen kuuluva HS Digi- tilaus on käytettävissä aikaisintaan 7 päivää ennen ensimmäisen tilaukseen kuuluvan painetun HS Viikon ilmestymistä.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös Helsingin Sanomien verkkosivuilla osoitteessa hs.fi/asiakaspalvelu. Helsingin Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan HS Viikossa, HS:ssa, Helsingin Sanomien verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti (esim. laskun yhteydessä tai sähköpostitse) ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV 10%).

Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

HS Viikon tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai Netpostiin lähetettävänä sähköisenä laskuna. Ensimmäinen lasku lähetetään paperilaskuna, ellei tilaaja ole jo aiemmin antanut e-laskuvaltuutusta Helsingin Sanomille. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan 1.1.2019 alkaen 2,90 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv).

HS Viikon tilauksen tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Helsingin Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

Viivästyneestä maksusta Helsingin Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Helsingin Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi, keskeyttää tilauksen ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksensa laskutusjaksoa edellä mainittua myöhemmin, veloitetaan laskutusjakson muutoksesta kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevä käsittelymaksu.

Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi muuttaa HS Viikon vakituista tai tilapäistä toimitusosoitetta tekemällä sen Oma Sanoman itsepalvelussa tai ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Jakelunkeskeytys ei ole mahdollista.

Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Helsingin Sanomat palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Helsingin Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai korttitiedot.

Vastuu lehtien toimittamisesta ja painojäljestä

HS Viikko ja Kuukausiliite jaetaan osoitteellisena perusjakelussa eli normaalin postinkannon yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Mikäli lehti jää Helsingin Sanomista johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun. Helsingin Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai Helsingin Sanomien päätöksestä sen hyvittämiseen tilausjaksoa pidentämällä. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan tilaajan osoitteeseen tai noutopisteeseen mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Helsingin Sanomat pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Helsingin Sanomilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Helsingin Sanomat edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Lehdet toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Helsingin Sanomat ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Helsingin Sanomat ei vastaa lehtien painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Helsingin Sanomien verkkopalvelun osalta sovelletaan verkkopalvelun käyttöehtoja.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostin asiakaspalveluumme. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta (pdf), mutta sen käyttö ei ole pakollista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tietosuoja

Helsingin Sanomat käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sanoma Media Finland Oy:n / Helsingin Sanomien asiakasrekisteri>>

Tietosuojalauseke

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Helsingin Sanomien väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Jos virhetilanne koskee Elisan ja Saunalahden matkapuhelinlaskulla maksettua tilausta, tilaaja voi sisältöasioissa olla yhteydessä asiakaspalveluun ja maksuasioissa Elisan ja Saunalahden asiakaspalveluun asiakastuki.elisa.fi tai asiakastuki.saunalahti.fi.

Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Asiakaspalvelun yhteystiedot.

HELSINGIN SANOMIEN TILAUSEHDOT 1.7.2019
Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.