Kaikki tuotteet
Takaisin

HS Viikon ja HS Lasten uutisten tilausehdot

Sanoma Media Finland Oy:n (Sanoma Media Finland Oy, y-tunnus: 1515901-4, PL 30, 00089 Sanoma, käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, jäljempänä Helsingin Sanomat) kustantaa pääsääntöisesti kerran viikossa ilmestyviä lehtiä, jotka ovat itsenäisinä tuotteina tilattavissa Suomen alueelle. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin HS Viikon ja HS Lasten uutisten tilauksiin.

Pääsääntöisesti kerran viikossa ilmestyvä lehti,joka on itsenäisenä tuotteena tilattavissa Suomen alueelle. Tarkemmat tiedot ilmestymispäivistä on saatavissa Helsingin Sanomien asiakaspalvelusta. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin HS Viikon ja HS Lasten uutisten tilauksiin. Pääsääntöisesti HS Viikko ilmestyy perjantaisin ja HS Lasten uutiset ilmestyy keskiviikkoisin. Tarkemmat tiedot kaikkien lehtien ilmestymispäivistä on saatavissa täältä tai asiakaspalvelusta.

Tilausmuodot

Nämä tilausehdot koskevat HS Viikon ja HS Lasten uutisten erillistä tilausta tai tilausta yhdessä näissä tilausehdoissa mainittujen yhdistelmien kanssa.

HS Viikko on mahdollista tilata erillisenä tilauksena (kun asiakkaalla voimassa olevat Helsingin Sanomien tilaus) tai yhdistelmätilauksena (HS Viikko, painettu Kuukausiliite ja HS Digi).

HS Lasten uutisten ja HS Viikon jatkuvat tilaukset koskevat vain kotimaan tilauksia ja ovat voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Tilaaja voi irtisanoa tilauksen milloin tahansa, jolloin tilaus päättyy kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Laskutus käynnistyy siitä hetkestä, kun uusi tilaus alkaa. Seuraavat tilausjaksot laskutetaan 2 viikkoa ennen tilausjakson alkamista tilaajan valitseman maksuvälin 12, 6, 4 tai 3 kk mukaan.

HS Viikon yhdistelmätilauksessa (HS Viikko, painettu Kuukausiliite ja HS Digi) sovelletaan HS Digi-tilauksen osalta myös Sanoma Media Finlandin yhteisiä käyttöehtoja.

HS Digi -palvelua voi käyttää internet- tai mobiiliselaimella osoitteessa www.hs.fi. Lisäksi HS Digi -tilaukseen kuuluu rajaton Helsingin Sanomien mobiili- ja tablettisovellusten käyttöoikeus.

Helsingin Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Tilaajan on oltava täysi-ikäinen

Opiskelijatilaus

HS Viikon tilaavalla opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta jatkuvasta tilauksesta. Tutustu tilausvaihtoehtoihin täältä.

Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilauslomakkeeseen oppilaitoksen nimi ja opiskelijakortin numero tai www-tilauksissa täyttämällä vastaavat tietokentät. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijatilauksen maksimipituus on kuusi (6) vuotta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan jatkuvan tilauksen ehtoja.

Tilausten alkamisaika

HS Viikon ja HS Lasten uutisten tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta ilmestyvästä numerosta. Yhdistelmätilaus alkaa ja siihen kuuluva HS Digi- tilaus on käytettävissä aikaisintaan 7 päivää ennen ensimmäisen tilaukseen kuuluvan painetun HS Viikon ilmestymistä.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Helsingin Sanomien asiakastukisivustolla. Helsingin Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja. Tilausehtojen ja -hintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle HS Viikossa, HS Lasten uutisissa, Helsingin Sanomissa, Helsingin Sanomien verkkopalvelussa, sähköpostitse, laskun yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV 10%).

Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

HS Viikon tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna, Netpostiin lähetettävänä sähköisenä laskuna tai sähköpostilaskuna. Ensimmäinen lasku lähetetään paperilaskuna, ellei tilaaja ole jo aiemmin antanut e-laskuvaltuutusta Helsingin Sanomille.

Verkossa tehdyn jatkuvan tilauksen ensimmäinen jakso on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Säästöpankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Danske Bank, S-Pankki, Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki. Verkossa tehty jatkuva tilaus voidaan veloittaa myös korttimaksuna. Mikäli asiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu ei onnistu, Sanoma voi vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi sähköpostilaskuun tai paperilaskuun. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan 1.1.2019 alkaen 2,90 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv).

HS Viikon tilauksen tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään tilaajan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Helsingin Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

Viivästyneestä maksusta Helsingin Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Helsingin Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi, keskeyttää tilauksen ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksensa laskutusjaksoa edellä mainittua myöhemmin, veloitetaan laskutusjakson muutoksesta kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevä käsittelymaksu.

Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi muuttaa tilauksen vakituista tai tilapäistä toimitusosoitetta tekemällä sen Oma Sanoman itsepalvelussa tai ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Jatkuvan tilauksen tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla, josta vähennetään seitsemän (7) kalenteripäivän omavastuuaika. Määräaikaisten tilausten tilapäisiä jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Tilapäisen jakelunmuutoksen maksimiaika on kuusi (6) kuukautta. Jakelunkeskeytyksissä tilaus lähtee tämän jälkeen automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia voidaan keskeyttää enintään yhdellä (1) kuukaudella. Digitaalista tilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. HS Viikon jakelun tilapäinen keskeyttäminen ei ole toistaiseksi mahdollista.

Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Helsingin Sanomat palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Helsingin Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai korttitiedot.

Vastuu lehtien toimittamisesta ja painojäljestä

HS Lasten uutiset, HS Viikko ja sen tilaukseen mahdollisesti kuuluva Kuukausiliite jaetaan osoitteellisena perusjakelussa eli normaalin postinkannon yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Mikäli lehti jää Helsingin Sanomista johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun. Helsingin Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai Helsingin Sanomien päätöksestä sen hyvittämiseen tilausjaksoa pidentämällä. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan tilaajan osoitteeseen tai noutopisteeseen mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Helsingin Sanomat pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Helsingin Sanomilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Helsingin Sanomat edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Lehdet toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Helsingin Sanomat ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Helsingin Sanomat ei vastaa lehtien painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Helsingin Sanomien verkkopalvelun osalta sovelletaan Sanoma Media Finlandin yhteisiä käyttöehtoja.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostin asiakaspalveluumme. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta (pdf), mutta sen käyttö ei ole pakollista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tietosuoja

Helsingin Sanomat käsittelee tilaajien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tietosuojalausekkeen sekä Helsingin Sanomien tietosuojakuvauksen mukaisesti.

Helsingin Sanomien tietosuojakuvaus>>

Tietosuojalauseke

Sanoma voi lähettää asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä markkinointiviestejä, vaikka et olisi antanut nimenomaista lupaa sähköiseen markkinointiin. Voit aina kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: sanoma.fi/tietosuoja

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Asiakaspalvelun yhteystiedot.

HS VIIKON JA HS LASTEN UUTISTEN TILAUSEHDOT 15.5.2020
Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.