Kaikki tuotteet
Takaisin

HS Teeman tilausehdot

Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä Helsingin Sanomat) kustantama HS Teema aikakauslehti (jäljempänä HS Teema) on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, joka on tilattavissa itsenäisenä tuotteena Suomen alueelle. Tarkemmat tiedot ilmestymispäivistä ja mahdollisesti tiedossa olevista teemoista on saatavissa HS-asiakaspalvelusta. Helsingin Sanomat pidättää oikeuden lehden ilmestymisaikataulun muutoksiin.

Tilausmuodot

HS Teeman jatkuva tilaus koskee vain kotimaan tilauksia ja on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksen milloin tahansa, jolloin tilaus päättyy kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Uusi tilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ennen HS Teeman ilmestymistä, seuraavat laskutusjaksot laskutetaan etukäteen 12 kk pituisin laskutusjaksoin. Helsingin Sanomien tilaajille HS Teeman jatkuva tilaus on aina edullisempi kuin vastaavan pituisen määräaikaisen tilauksen normaalihinta.

HS Teeman määräaikainen tilaus koskee vain kotimaan tilauksia ja on voimassa tilausjakson loppuun. Tilaus päättyy automaattisesti määräajan päättyessä. Tilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ennen ensimmäisen jaksoon kuuluvan HS Teeman ilmestymistä.

Helsingin Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Tilausten alkamisaika

Tilauksen toimitus alkaa seuraavasta mahdollisesta ilmestyvästä numerosta, ellei tilauksen yhteydessä ole sovittu muuta.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä myös Helsingin Sanomien asiakastuki-sivustolla. Helsingin Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja. Tilausehtojen ja -hintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle HS Teemassa, HS:ssa, Helsingin Sanomien verkkopalvelussa, sähköpostitse, laskun yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Helsingin Sanomien suoraveloitusasiakkaat kuuluvat suoraveloituksen piiriin myös HS Teeman osalta. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV 10 %).

Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

HS Teema -tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna, Netpostiin lähetettävänä sähköisenä laskuna tai sähköpostilaskuna. Ensimmäinen lasku lähetetään paperilaskuna ellei tilaaja ole jo aiemmin antanut e-laskuvaltuutusta Helsingin Sanomille. Verkossa tehdyn jatkuvan tilauksen ensimmäinen jakso on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Säästöpankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Danske Bank, S-Pankki, Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki. Verkossa tehty jatkuva tilaus voidaan veloittaa myös korttimaksuna. Mikäli asiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu ei onnistu, Sanoma voi vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi sähköpostilaskuun tai paperilaskuun. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan 1.1.2019 alkaen 2,90 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv).

HS Teema -tilauksen tilauslaskut tulee maksaa laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Helsingin Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

Viivästyneestä maksusta Helsingin Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta huomautusmaksu 5 €. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Helsingin Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi, keskeyttää tilauksen ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi muuttaa HS Teeman vakituista toimitusosoitetta tekemällä sen Oma Sanoma itsepalvelussa Oma Sanoman itsepalvelussa tai ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Tilapäinen osoitteenmuutos ja jakelunkeskeytys eivät ole mahdollista.

Vastuu HS Teeman toimittamisesta ja painojäljestä

HS Teema toimitetaan normaalin postinkannon yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli HS Teema jää toimittamatta ja tilaaja viivytyksettä reklamoi asiasta HS-asiakaspalveluun, Helsingin Sanomat toimittaa toimittamatta jääneen HS Teeman tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Helsingin Sanomilla ei ole HS Teeman toimittamatta jäämisestä muuta tai laajempaa vastuuta eikä HS Teeman toimittamatta jääminen oikeuta esimerkiksi tilausajan pidennykseen.

HS Teema toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Helsingin Sanomat ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneestä HS Teemasta.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta (pdf), mutta sen käyttö ei ole pakollista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tietosuoja

Helsingin Sanomat käsittelee tilaajien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tietosuojalausekkeen sekä Helsingin Sanomien tietosuojakuvauksen mukaisesti.

Helsingin Sanomien tietosuojakuvaus>>

Tietosuojalauseke

Sanoma voi lähettää asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä markkinointiviestejä, vaikka et olisi antanut nimenomaista lupaa sähköiseen markkinointiin. Voit aina kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: sanoma.fi/tietosuoja

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.


Asiakaspalvelun yhteystiedot.

HELSINGIN SANOMIEN TILAUSEHDOT 23.4.2020

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.