Kaikki tuotteet
Takaisin

Kuukausiliitteen tilausehdot

Sanoma Media Finland Oy:n (Sanoma Media Finland Oy, y-tunnus: 1515901-4, PL 30, 00089 Sanoma, käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, jäljempänä Helsingin Sanomat) kustantama Kuukausiliite-aikakauslehti on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ilmestyvä aikakauslehti, joka on itsenäisenä tuotteena tilattavissa Suomen alueelle. Tarkemmat tiedot ilmestymispäivistä ja mahdollisesti tiedossa olevista aiheista on saatavissa Helsingin Sanomien asiakaspalvelusta. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Kuukausiliitteen tilauksiin.

Tilausmuodot

Kuukausiliite on mahdollista tilata erillisenä tilauksena (painetun Kuukausiliitteen jatkuva tilaus) tai yhdistelmätilauksena (HS Digi ja painettu Kuukausiliite, jatkuva tilaus).

Kuukausiliitteen jatkuva tilaus koskee vain kotimaan tilauksia ja on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Tilaaja voi irtisanoa tilauksen milloin tahansa, jolloin tilaus päättyy kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Laskutus käynnistyy siitä hetkestä, kun uusi tilaus alkaa. Seuraavat tilausjaksot laskutetaan 2 viikkoa ennen tilausjakson alkamista tilaajan valitseman maksuvälin 12, 6, 3 tai 1 kk mukaan. 3 kk:n ja 1 kk:n maksuväli on mahdollinen vain HS Digi ja Kuukausiliite -yhdistelmälle.

Yhdistelmätilauksessa (HS Digi ja painettu Kuukausiliite, jatkuva tilaus) sovelletaan HS Digi-tilauksen osalta myös Sanoma Media Finlandin yhteisiä käyttöehtoja. HS:n Digi- palvelua voi käyttää internet- tai mobiiliselaimella osoitteessa www.hs.fi. Lisäksi HS Digi- tilaukseen kuuluu rajaton Helsingin Sanomien mobiili- ja tablettisovellusten käyttöoikeus.

Helsingin Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Tilausten alkamisaika

Erillinen Kuukausiliitteen tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta ilmestyvästä numerosta. Yhdistelmätilaus alkaa ja siihen kuuluva HS Digi -tilaus on käytettävissä vuorokauden sisällä tilaushetkestä. Yhdistelmätilauksessa painettu Kuukausiliite toimitetaan seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Helsingin Sanomien asiakastuki-sivustolla. Helsingin Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja. Tilausehtojen ja -hintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle Kuukausiliitteessä, HS:ssa, Helsingin Sanomien verkkopalvelussa, sähköpostitse, laskun yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Saatuaan muutoksista tiedon Tilaajalla on oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun. Irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla asiasta Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV 10%).

Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Kuukausiliite-tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna, Netpostiin lähetettävänä sähköisenä laskuna tai sähköpostilaskuna. Ensimmäinen lasku lähetetään paperilaskuna ellei tilaaja ole jo aiemmin antanut e-laskuvaltuutusta Helsingin Sanomille. Verkossa tehty jatkuvan tilauksen ensimmäinen jakso on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Säästöpankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Danske Bank, S-Pankki, Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki. Verkossa tehty jatkuva tilaus voidaan veloittaa myös korttimaksuna. Mikäli asiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu ei onnistu, Sanoma voi vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi sähköpostilaskuun tai paperilaskuun. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan 1.1.2019 alkaen 2,90 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv).

Kuukausiliite-tilauksen tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään tilaajan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Helsingin Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

Viivästyneestä maksusta Helsingin Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta huomautusmaksu 5 €. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Helsingin Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi, keskeyttää tilauksen ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksensa laskutusjaksoa edellä mainittua myöhemmin, veloitetaan laskutusjakson muutoksesta kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevä käsittelymaksu.

 • Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset
 • Tilaaja voi muuttaa Kuukausiliitteen vakituista toimitusosoitetta ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Tilapäinen jakelunkeskeytys ei ole mahdollista.

  Tilauksen irtisanominen

  Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Helsingin Sanomat palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Helsingin Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai korttitiedot.

  Vastuu Kuukausiliitteen toimittamisesta ja painojäljestä

  Kuukausiliite jaetaan osoitteellisena perusjakelussa eli normaalin postinkannon yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

  Mikäli Kuukausiliite jää toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun. Helsingin Sanomat toimittaa toimittamatta jääneen Kuukausiliitteen tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Helsingin Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Helsingin Sanomilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Helsingin Sanomat edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

  Kuukausiliite toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Helsingin Sanomat ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneestä Kuukausiliitteestä.

  Helsingin Sanomat ei vastaa Kuukausiliitteen painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

  Helsingin Sanomien verkkopalvelun osalta sovelletaan Sanoma Media Finlandin yhteisiä käyttöehtoja.

  Etämyynti

  Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla asiakaspalveluun. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta (pdf), mutta sen käyttö ei ole pakollista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

  Tietosuoja

  Helsingin Sanomat käsittelee tilaajien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tietosuojalausekkeen sekä Helsingin Sanomien tietosuojakuvauksen mukaisesti.

  Helsingin Sanomien tietosuojakuvaus>>

  Tietosuojalauseke

  Sanoma voi lähettää asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä markkinointiviestejä, vaikka et olisi antanut nimenomaista lupaa sähköiseen markkinointiin. Voit aina kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: sanoma.fi/tietosuoja

  Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

  Reklamaatiot

  Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

  Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

  Erimielisyyksien ratkaisu

  Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

  Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.


  Asiakaspalvelun yhteystiedot.

  KUUKAUSILIITTEEN TILAUSEHDOT 23.4.2020

  Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.