Kaikki tuotteet
Takaisin

HS Kirjasto palvelun tilausehdot (”Erityisehdot”)

Näitä Erityisehtoja sovelletaan HS Kirjasto palvelun (jäljempänä ”HS Kirjasto”) tilauksiin ja käyttöön kulloinkin voimassa olevien Helsingin Sanomien verkkopalveluiden yleisten käyttöehtojen sekä niissä viitattujen muiden ehtojen (jäljempänä ”Käyttöehdot”) ohella. Nämä Erityisehdot ovat osa Käyttöehtoja, joihin Asiakas vakuuttaa tutustuneensa ja sitoutuneensa. Näissä Erityisehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla sanoilla on sama merkitys kuin Käyttöehdoissa.

Tilausehdot

HS Kirjasto -palvelun käytön edellytyksenä on voimassa oleva HS Digi -tilaus sekä HS Kirjastoa koskeva erillinen maksettu tilaus. Katso HS Kirjaston kulloinkin voimassa olevat hinnat. HS Kirjastoa koskeva tilaus alkaa, kun Helsingin Sanomat on vastaanottanut ensimmäisen tilausta koskevan maksuerän. Tilaus on voimassa toistaiseksi. Tilaus voidaan koska tahansa irtisanoa päättymään maksetun laskutusjakson lopussa. Tilausmaksu maksetaan maksukortilla Helsingin Sanomien verkkopalvelussa. Tilaus liitetään Asiakkaan tilaajakohtaiselle käyttäjätunnukselle. HS Kirjaston tilaukseen sovelletaan soveltuvista osin Helsingin Sanomien tilausehtoja.

Käyttöoikeus

Asiakkaalle myönnetään tilauksen voimassaoloajaksi rajattu käyttöoikeus HS Kirjastossa kulloinkin olevaan aineistoon, eli oikeus vapaasti lukea HS Kirjastossa kulloinkin saatavilla olevia kirjoja. HS Kirjastossa olevien kirjojen valikoima vaihtuu jatkuvasti, eikä Helsingin Sanomat takaa tiettyjen teosten saatavuutta HS Kirjastosta.

HS Kirjaston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja näiden ehtojen nojalla. Kaikenlainen kirjojen tai niiden osien kopioiminen, jäljentäminen, jakaminen, levittäminen tai muu näiden ehtojen vastainen käyttö on ehdottomasti kielletty. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä kielto korvaa Käyttöehtojen 3. kohdan 4. kappaleen määräykset.

Muut ehdot

Näiden Erityisehtojen sekä HS Kirjaston hintojen muuttamiseen sovelletaan käyttöehtoja

Mikäli näiden Erityisehtojen ja Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan HS Kirjaston käyttöön ensisijaisesti Erityisehtoja.

Palvelussa olevien kirjojen välissä esitetään mainontaa.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä oheista peruuttamislomaketta (pdf), mutta sen käyttö ei ole pakollista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tietosuoja

Helsingin Sanomat käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sanoma Media Finland Oy:n / Helsingin Sanomien asiakasrekisteri>>

Tietosuojalauseke

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Helsingin Sanomien väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Jos virhetilanne koskee Elisan ja Saunalahden matkapuhelinlaskulla maksettua tilausta, tilaaja voi sisältöasioissa olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Helsingin Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Sivuston käyttö vaatii, että javascript on kytketty päälle selaimestasi.